МЕТА АСОЦІАЦІЇ

Подання єдиної скоординованої політики Членів Асоціації в органах державної влади, профільних комітетах Верховної Ради України, експертних та громадських радах галузевих державних установ, засобах масової інформації, громадських, міжнародних та інших організаціях

Захист спільних інтересів членів Асоціації в органах державної влади, органах місцевого управління, інших організаціях

Участь в створенні бази підготовки фахівців у транспортній галузі. Підвищення професійного, науково-технічного, економічного і правового рівня фахівців-співробітників членів Асоціації

ЗАВДАННЯ АСОЦІАЦІЇ

  • Вироблення єдиної організаційної, науково-технічної стратегії, концентрація експертного потенціалу членів Асоціації.
  •  Участь у розробці проектів законодавчих, нормативних та правових документів з питань, пов’язаних з наданням послуг технічного регулювання.
  •  Організація конференцій і проведення семінарів щодо питань технічного регулювання в Україні.
  • Організація незалежних робочих груп і технічних експертних рад для вирішення спірних питань.
  • Інформаційно-консультаційна діяльність, спрямована на забезпечення членів Асоціації аналітичними матеріалами, результатами наукових і маркетингових досліджень.
  • Підвищення кваліфікації персоналу в галузі технічного регулювання
  • Допомога членам Асоціації в залученні вітчизняних та іноземних інвестицій.
  • Формування єдиного інформаційного простору , в тому числі з використанням засобів масової інформації.
  • Моніторинг діяльності галузевих відомств і установ в частині дотримання інтересів учасників Асоціації.
  • Взаємодія з міжнародними галузевими організаціями.