ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Асоціація «Безпеки  експлуатації транспорту» (АБЕТ) — це некомерційна неприбуткова організація, заснована на добровільному членстві підприємств.

АБЕТ об’єднує підприємства, що здійснюють діяльність у сфері технічного регулювання, а саме:

Діяльність АБЕТ спрямована, перш за все, на об’єднання учасників ринку з метою впровадження європейських стандартів технічного регулювання в транспортній галузі України.

Підприємства-члени АБЕТ мають унікальний професійний досвід та експертизу у зазначеній галузі та налічують  275 випробовуваних лабораторій, акредитованих за стандартом ISO 17025:2017.