СТАТУТНІ ОРГАНИ

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ

найвищий орган управління асоціації

ПРЕЗИДІЯ АСОЦІАЦІЇ

постійно діючий колегіальний орган управління асоціацією. президія асоціації здійснює загальне керівництво діяльністю асоціації в період між загальними зборами членів асоціації

ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІЇ

виконавчий орган. президент діє від імені асоціації без довіреності, здійснює загальне керівництво її роботою згідно з законодавством україни та статутом

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

створюється та діє для здійснення поточного контролю за фінансово-господарською діяльністю асоціації